science

DOST Report 158: Naakmang pagbabago sa Teknolohiya: Sagot sa ekonomiya

Posted on 05/19/2023 04:00 pm

Marami ka bang suliranin sa iyong negosyo? Baka Kailanga mo na ng upgrade? Worry no more, dahil ang DOST may tulong para sa iyo. Alamin kung paano. Dito sa #DOSTReport, alas-kwatro ng hapon sa DOSTv Facebook page at Youtube channel. #DOST #DOSTv #ScienceforThePeople #1DOST4U

ExperTalk: Doktor ng Dagat

Posted on 05/17/2023 05:00 pm

Bilang oceanographer, layunin ni Dr. Deo Florence Onda na pag-aralan ang ating karagatan. Ano kaya ang kanyang nadiskubre? Partikular na sa kanyang pagbaba sa Emden Deep, ang pangatlo sa pinakamalalim na parte ng karagatan sa mundo. #DoktorNgDagat #ExperTalk #Oceanography #DOSTv #ScienceForThePeople #OneDOST4u

DOST Report 157: Agham at Teknolohiya, susi sa maunlad na pagnenegosyo

Posted on 05/12/2023 04:00 pm

Sa Agham at Teknolohiya, Ang negosyo mo, tiyak aarangkada! Kaya ating pagusapan kung paano nakamit ng isang negosyante ang tamis ng tagumpay sa pamamagitan ng Science and Technology. Dito lang yan sa #DOSTReport, 4:00pm sa DOSTv Facebook Page at YouTube Channel. #DOST #DOSTv #ScienceforThePeople #OneDOST4U

ExperTalk: Pagsalba ng Lahi

Posted on 05/10/2023 05:00 pm

Dineklara bilang critically endangered noong 1994 ang Philippine Eagle, at hanggang ngayon, patuloy ang pagsisikap ng Philippine Eagle Foundation upang maisalba ang lahing ito. Tayo nang alamin ang mga proseso, at kilalanin ang ilan sa mga natitirang Agila na parte ng kanilang conservation breeding program. #ExperTalk #MothersDay #PhilippineEagle #DOSTv #ScienceForThePeople #OneDOST4u