technology

ExperTalk: Acd. Jaime Montoya

Posted on 04/05/2023 05:00 pm

Kilala ang National Academy of Science and Technology dahil sa mga miyembro nito, lalong lalo na ang mga National Scientist. Kaya naman, ang mapilit at mahalan bilang presidente nito, at talaga namang isang malaking karangalan! Kaya tayo nang kilalanin ang si Acd. Jaime Montoya! #NationalAcademyOfScienceandTechnology #ExperTalk #DOSTv #ScienceForThePeople #OneDOST4u