Animagham Episode 10: CEST

Posted on 12/23/2021 12:08 pm

Sa mga pagkakataong tumatama ang bagyo sa ating bansa, hindi maiiwasang lubhang maapektuhan ang mga magsasaka. Samahan sina Ani,Mason, at Tar sa pagtuklas ng mga programang may kinalaman sa agham at teknolohiya na maaaring makatulong sa ating mga magsasaka at sa iba pang mahihirap na komunidad sa Pilipinas.

#Animagham #ScienceForThePeople #DOSTPH

Category: Animagham