Animagham Episode 8: NAST PHL

Posted on 11/24/2021 11:56 am

Ang National Academy of Science and Technology o NAST ay binubuo ng pinakamahuhusay na siyentipiko sa bansa. Alamin ang kanilang mga gawain kasama sina Ani, Mason at Tar sa isa na naman #aghamazing adventure!

For more info, check out www.dostv.ph

#ScienceForThePeople #Animagham #DOSTv #dostPH

Category: Animagham