DOST Report 146: Teknolohiya't Inobasyon, Solusyon Sa Sakunang Dulot Ng Panahon

Posted on 02/17/2023 05:00 pm

  WATCH: Typhoon projects ulit ang ating pag-uusapan. Alamin kung ano ang DEWS Project at ano ang hatid nitong tulong sa pagsigurong ligtas ang bansa sa banta ng malaking pinsala ng bagyo, dito lang sa #DOSTReport, alas-kwatro ng hapon sa DOSTv Facebook page at Youtube channel.  

Category: DOST Report