DOST Report 158: Naakmang pagbabago sa Teknolohiya: Sagot sa ekonomiya

Posted on 05/19/2023 04:00 pm

  Marami ka bang suliranin sa iyong negosyo? Baka Kailanga mo na ng upgrade? Worry no more, dahil ang DOST may tulong para sa iyo. Alamin kung paano. Dito sa #DOSTReport, alas-kwatro ng hapon sa DOSTv Facebook page at Youtube channel. #DOST#DOSTv#ScienceforThePeople#1DOST4U  

Category: DOST Report