DOST REPORT 159: AGHAM AT TEKNOLOHIYA: SUSI SA TAGUMPAY SA PAGNENEGOSYO

Posted on 05/26/2023 04:00 pm

WATCH: Mabagal ba ang iyong produksyon? Mahina ang kita sa negosyo? O baka naman may suliranin ka sa iyong produksyon. Don't worry, ang technological upgrade sa negosyo nyo sagot na namin dito lang sa #DOSTReport, alas-kwatro ng hapon sa DOSTv Facebook page at Youtube channel.

#DOST

#DOSTv

#ScienceforThePeople

#1DOST4U

Category: DOST Report