DOST Report 164: EL NINO SERIES: KALAMIDAD AY MAIIWASAN

Posted on 06/30/2023 04:00 pm

  WATCH: Para sa huling linggo ng June, Ating pag-usapan ang Klimagrikultura.At alamin paano nito matutulungan ang Agricultural sector sa pagharap sa hamong hatid ng El Nino. Dito lang yan sa #DOSTReport, alas-kwatro ng hapon sa DOSTv Facebook page at Youtube channel. #DOST#DOSTv#ScienceforThePeople#1DOST4U

Category: DOST Report