DOST Report 84: Science for Cooperation: International Partnerships for Innovation (December 03, 2021)

Posted on 12/03/2021 03:56 pm

 Makakasama natin ngayong hapon ang mga ambassadors ng Japan at United Kingdom. Kanilang ihahatid sa atin ang mga proyektong nabuo sa larangan ng siyensya at teknolohiya sa bansa.

Tutok lamang tuwing Biyernes 4PM sa #DOSTv Facebook Page at Youtube channel. Check out www.dostv.ph for more info.

#ScienceForThePeople #dostPH #dostSTII #DOSTReport

Category: DOST Report