DOST Report Episode 137: Agham at Teknolohiya tungo sa ligtas na bansa

Posted on 12/16/2022 04:00 pm

  WATCH: Mga bagong balita sa Agham at Teknolohiya, atin muling mapapakinggan. Mga proyektong tutugon sa mga sakuna, ating matutunghayan. Dito lamang 'yan sa #DOSTReport 4PM. #DOST#DOSTv#ScienceforThePeople#OneDOST4U

Category: DOST Report