DOST Report Episode 87: Science for Cooperation: International Partnerships for Innovation Part IV (December 24, 2021)

Posted on 12/26/2021 08:15 pm

Bago ang kapaskuhan, ipagpapatuloy natin ang balitaan tungkol sa matatag na kolaborasyon ng Pilipinas sa iba't ibang bansa pagdating sa usapin ng agham, teknolohiya at inobasyon.

Para sa huling yugto ng “Science for Cooperation: International Partnerships for Innovation” interview series, tatalakayin natin ang mga resulta ng lumalagong kolaborasyon ng Pilipinas sa bansang Russia.

#DOSTReport #ScienceForThePeople #DOSTPH

Category: DOST Report