Negosiyensya - Mary's Moron (DOSTv Episode 672)

Posted on 02/03/2020 11:28 am

Kapag Leyte na ang usapan, hindi pwedeng mawala ang matamis at malagkit na MORON! Matakam sa aming feature tungkol sa Moron at tagumpay sa production nito dito sa DOStv Science for the People! 

Category: Negosiyensya