Expertalk - Manila Zoo (DOSTv Episode 701)

Posted on 02/03/2020 11:39 am

Tara, pasyal tayo! Kumustahin natin ang Manila Zoo na pansamantalang isinara upang mas pagandahin pa ang paborito nating pasyalan dito sa Maynila. Paano nga ba inaalagaan ang mga hayop dito? Alamin natin dito sa DOSTv Science for the People!

Category: Expertalk