ExperTalk - Philippine Space Technologies (DOSTv Episode 829)

Posted on 02/03/2020 02:57 pm

Sa kakapasang Space Agency Act, kamustahin muna natin ang kasalukuyangg gamit ng ating bansa sa pagaaal ng Space. Alamin lahat ng yan, straight with our Space Experts,dito lang sa aming ExperTalk. 

Category: Expertalk