Expertalk - Dengue Prevention (DOSTv Episode 870)

Posted on 02/03/2020 11:03 am

Iwasan ang kagat ng lamok gamit ang Mosquito Repellent Clothes, pinagmalalaki ito ng DOST-PTRII--safe gamitin, organic, at recharhable pa ang anti-mosquito nito. Pano nga ba ito gumagana? Alamin lahat ng yan dito lang sa aming Expertalk.

Category: Expertalk