EL NINO SERIES: Paglutas sa Hamon ng El Niño sa Agrikultura at Akwakultura

Posted on 06/09/2023 04:00 pm

  WATCH: Tipikal na senaryo sa panahon ng El Niño ang fishkill at pagkasira ng mga pananim. Alamin natin paano matutugunan ng Siyensiya at Teknolohiya ang problemang ito. Dito lang sa DOST Report. Tuwing 4:00pm sa DOSTv Facebook Page at YouTube Channel. #ELNINO#MITIGATINGEFFECTSOFELNINO#ONEDOST4U#DOSTREPORT

Category: DOST Report