ExperTalk: AI and Robotics

Posted on 08/08/2023 05:00 pm

  WATCH: Artificial Intelligence at Robotics, ano kaya ang maitutulong sa national security at traffic management? Ayan ang ating tatalakayin kasama ang #CertifiedExpert na si Dr. Elmer Dadios, isang NAST Academician at Professor sa DLSU. Tayo sa panibagong learning adventure! Saturday | 8am Replays Saturday | 4pm Sunday | 8am & 4pm  

Category: Expertalk