ExperTalk: Ama, Anak at Siyensya

Posted on 02/01/2023 05:00 pm

  WATCH: Bilang selebrasyon ng kaarawan ng isa sa mga National Scientist ng ating bansa, na si Dr. Jose Velasco, atin pa siyang mas kilalanin, sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga anak, na isa ring Doctor, si Dr. Luis Rey Velasco. Tayo nang matuto, at mainspire, sa istorya ng pagmamahal ng Ama at ng kanyang Anak, sa Siyensya. #AmaAnakAtSiyenysa#ExperTalk#ScienceForThePeople#DOSTv#OneDOST4U

Category: Expertalk