Expertalk: Ang Bakawan ng Del Carmen

Posted on 11/30/2022 05:00 pm

  WATCH: Ating tuklasin ang yamang taglay ng Bakawan ng Del Carmen, sa isla ng Siargao, at kung ano ang maaring maitulong ng agham at teknolohiya upang ito ay maprotektahan. #AngBakawanNgDelCarmen#ExperTalk#OneDOST4U

Category: Expertalk