ExperTalk: Ang Lihim na Lila

Posted on 05/31/2023 05:00 pm

  WATCH: Bulaklak na tuwing Abril hanggang Mayo lang namumukadkad? Ating sulyapan ang isang natatanging bulaklak na makikita sa Masungi Georeserve sa Baras, Rizal. Atin ding alamin kung kanino hinango ang pangalan nito. #AngLihimnaLila#ExperTalk#DOSTv#ScienceForThePeople#oneDOST4u

Category: Expertalk