Expertalk: Bataan Nuclear Power Plant

Posted on 12/07/2022 05:00 pm

  WATCH: Matapos ang halos apat na dekada, muli nating bisitahin ang kauna-unahang nuclear power plant in South East Asia. Ang Bataan Nuclear Power Plant. #nuclearpowerplant#BNPP#BataanNuclearPowerPlant#ExperTalkOnline

Category: Expertalk