ExperTalk - Dental (DOSTv Episode 764)

Posted on 05/28/2019 09:41 am

Paano nga ba pangalagaan ang ating ngipin? Tara, makipag-usap tayo sa isang espesyalista dito lang sa DOSTv Science for the People! #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII May 28, 2019 (DOSTv Episode 764 - DOSTv ExperTalk: Dental)

Category: Expertalk