ExperTalk: Doktor ng Dagat

Posted on 05/17/2023 05:00 pm

  WATCH: Bilang oceanographer, layunin ni Dr. Deo Florence Onda na pag-aralan ang ating karagatan. Ano kaya ang kanyang nadiskubre? Partikular na sa kanyang pagbaba sa Emden Deep, ang pangatlo sa pinakamalalim na parte ng karagatan sa mundo. #DoktorNgDagat#ExperTalk#Oceanography#DOSTv#ScienceForThePeople#OneDOST4u#DOST#DOSTv#ScienceforThePeople#OneDOST4U

Category: Expertalk