ExperTalk - ITDI (DOSTv Episode 681)

Posted on 01/28/2019 09:30 am

Ang technology and innovations na hatid sa atin ng ITDI, malaking tulong sa ating mga negosyo at pangkabuhayan. Ano-ano nga ba ito? Tara at alamin natin sa kanila dito sa DOSTv Science for the People! #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII January 28, 2019 (DOSTv Episode 681 - DOSTv ExperTalk: ITDI)

Category: Expertalk