ExperTalk: Kalayaan Sa Sariling Kaisipan

Posted on 06/14/2023 05:00 pm

  WATCH: Ngayong araw ng kalayaan, ating tunghayan kung paano magiging malaya, ang ating pag-iisip. Katuwang ang mga #CertifiedExperts ng bansa, ating alamin kung ano ang mga pag-aaral at serbisyo patungkol sa mental health conditions sa bansa. #ExperTalk#KayalaanSaSarilingPagiisip#MentalHealthAwareness#DOSTv#ScienceForThePeople#OneDOST4U

Category: Expertalk