ExperTalk: Kasaysayan at Agham

Posted on 04/12/2023 04:00 pm

  WATCH: Kasaysayan, isang disiplina sa ilalim ng sangay ng siyensya? Atin itong paguusapan, at gamit ito, tayo nang balikan ang isa sa mga labanang humubog sa ating bansa. #KasaysayanAtSiyensya#ExperTalk#DOSTv#ArawngKagitingan#ScienceForThePeople#OneDOST4u

Category: Expertalk