Expertalk Online: DOSTRUCK (June 01, 2022)

Posted on 06/14/2022 08:33 am

WATCH: Food processing facility sa loob ng isang truck? Posible 'yan sa DOSTRUCK! Alamin natin ang malaking tulong ng proyektong ito ng DOST katuwang ang Cavite State University sa mga coffee farmers ng bansa.

Gusto mo bang malaman ang mga istorya ng ating mga Experts? Manuod na ng iba pa naming episodes sa www.dostv.ph.

#ScienceForThePeople #DOSTruckCoffee #ExpertalkOnline