Expertalk Online: E-Mobility (April 06, 2022)

Posted on 04/11/2022 09:28 am

Sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, E-vehicles na nga ba ang sagot na alternatibo? Alamin natin kung ano nga ba itong proyektong, E-mobility na pinangunahan ng UP-DIliman at Cagayan State Univerisy.

Missed an episode? Catch up na sa www.dostv.ph or youtube.com/dostvscienceforthepeople

#ScienceForThePeople #DOSTv #ExpertalkOnline #Emobility