ExperTalk Online: Metrology in Chemistry (MiC) Laboratory (November 03, 2021)

Posted on 11/04/2021 10:48 am

Bago ang nakatakdang inagurasyon, silipin natin ang Metrology in Chemistry Laboratory ng DOST-ITDI at alamin natin ang kanilang serbisyong ibinibigay para sa bayan.

#ExperTalkOnline #ScienceForThePeople #MiCLaboratory #ScienceForThePeople #DOSTPh