Expertalk Online: Project WWW: A multifunctional waste-water web for Agrobotics (December 15, 2021)

Posted on 12/17/2021 02:06 pm

Wastewater maaaring maging clean water ulit!

Isang grupo ng kabataan mula sa Dumaguete City ang bumuo ng isang sistema na may kakayanang magmonitor, at magsala ng wastewater upang magamit ito bilang patubig sa taniman.

Kilalanin natin sila dito lang sa #ExpertalkOnline

#ScienceForThePeople #dostPH #dostSTII #DOSTv