ExperTalk: Pagpupugay sa Manggagawang Pilipino

Posted on 05/03/2023 04:00 pm

  Watch: Ating tunghayan ang isa nanamang makabuluhang talakayan kasama ang mga certified experts ng bansa! Ibabahagi ng ating mga local scientists ang kanilang karanasan bilang mga mang-gagawang Pilipino. #ExperTalk#PagpupugaySaManggagawangPilipino#LaborDay#DOSTv#ScienceForThePeople#OneDOST4u

Category: Expertalk