ExperTalk: Pagsalba ng Lahi

Posted on 05/10/2023 05:00 pm

  WATCH: Dineklara bilang critically endangered noong 1994 ang Philippine Eagle, at hanggang ngayon, patuloy ang pagsisikap ng Philippine Eagle Foundation upang maisalba ang lahing ito. Tayo nang alamin ang mga proseso, at kilalanin ang ilan sa mga natitirang Agila na parte ng kanilang conservation breeding program. #ExperTalk#MothersDay#PhilippineEagle#DOSTv#ScienceForThePeople#OneDOST4u

Category: Expertalk