ExperTalk: Polusyon sa Sistema

Posted on 05/24/2023 05:00 pm

  WATCH: Sa pagpapatuloy ng ating talakayan kasama ang #CertifiedExpert na si Dr. Deo Florence Onda, atin namang pag-uusapan ang isa sa mga pangunahing klase ng polusyon sa mundo, ang plastic! Ano-ano kaya ang mga hakbang na ginagawa ng kagawarang ng Agham at Teknolohiya upang pag-aralan, at solusyonan ito? #ExperTalk#PolusyonSaSistema#PlasticPollution#DOSTv#ScienceForThePeople#OneDOST4u

Category: Expertalk