ExperTalk - Wastewater Dr. Palencia (DOSTv Episode 697)

Posted on 02/19/2019 08:32 am

Tubig sa inyong septic tank, pwede pa palang linisin? Imbensyon ng isang Pinoy scientist na hangad linisin ang ating wastewater, tutukan today sa DOSTv Science for the People!

#DOSTv

#ScienceForThePeople

#dostSTII

February 19, 2019 (DOSTv Episode 697 - DOSTv ExperTalk: Wastewater Dr. Palencia)

Category: Expertalk