ExperTalk: Women in Science - Fides Zaulda

Posted on 03/08/2023 05:00 pm

  WATCH: #WomenInScience Tayo nang kilalanin ang isang Plant Pathologist na parte ng pagbuo ng Virology and Vaccing Institute of the Philippines, na makatutulong sa pag-gawa ng mga bagong gamot at bakuna sa bansa. At ating aalamin kung ano-ano ang mga hamong kanyang hirapan bilang babae sa larangang dominado ng mga kalalakihan. #ExperTalk#PlantPathology#DOSTv#ScienceForThePeople#OneDOST4U

Category: Expertalk