Sinesiyensya - FISH SCIENCE 3: ADVOCATING FISHING CLOSURE (November 6, 2020)

Posted on 11/06/2020 06:57 pm

Sapat na supply ng mga isda in the future,

isa lamang yan sa mga benepisyo ng Fishing Closure.

At alamin din natin ang "say" ng ating mga commercial fishing lines, at bakit sila pabor dito?

Category: Sinesiyensya