Sinesiyensya - Basewoods (DOSTv Episode 695)

Posted on 02/15/2019 09:50 am

Negosyong pinalago pa lalo ng DOST, paano nga ba naisakatuparan? Bumobonggang kabuhayan, tutukan dito sa DOSTv Science for the People!

#DOSTv

#ScienceForThePeople

#dostSTII

February 15, 2019

(DOSTv Episode 695 - DOSTv Sinesiyensya: Basewoods)

Category: Sinesiyensya