Sinesiyensya - Casiguran Earthquake (DOSTv Episode 601)

Posted on 10/03/2018 10:53 am

Balikan natin ang kuwento ng pinakamalakas na lindol na tumama sa Pilipinas--ang Casiguran Earthquake. Paano nga ba natin maiiwasan ang ganito kalakas na lindol? Pagkuwentuhan natin ngayong araw sa DOSTv Science for the People!

#DOSTv

#ScienceForThePeople

#dostSTII

October 3, 2018

(DOSTv Episode 601– Sinesiyensya: Casiguran Earthquake)

Category: Sinesiyensya