SINESIYENSYA: Dugong Part 1

Posted on 02/18/2021 06:24 am

WATCH:  Samahan niyo kami ni Erina "INA" Pauline Molina, graduate from Philippine Science High School System na isa na ngayong Marine Scientist , upang tuklasin ang hiwaga ng dugong sa Calauit Island, Palawan. Dito lang yan sa inyong sciflix at your fingertips, #SineSiyensya?.  

Category: Sinesiyensya