SINESIYENSYA: Dugong Part 2

Posted on 02/18/2021 06:25 am

WATCH:  Bawat nilalang ay may papel sa mundo, tulad ng dugong na malaki pala ang gampanin upang mapanatiling hitik sa nutrients ang sea grass ecosystem. Alamin natin yan kasama si Erina "INA" Molina, isang Marine Scientist, dito lang sa #SineSiyensya? your sciflix at your fingertips!  

Category: Sinesiyensya