Sinesiyensya - FISH SCIENCE 2:FISH RESOURCE MANAGEMENT (November 6, 2020)

Posted on 11/06/2020 06:58 pm

Food Sustainability, yan ang goal ng kasama nating Siyenstista na si Doc Mudjie (Dr. Mudjekeewis D Santos).

Alamin ang mga inisasagawa nilang pagaaral kung paano nga ba tayo magkakaroon ng sapat ng supply ng isda.

Category: Sinesiyensya