SINESIYENSYA: ITBAYAT Iskolar

Posted on 02/18/2021 06:23 am

WATCH:  DOST scholar mula sa isa sa pinakamalayong isla ng Batanes, ang Itbayat. Isla ay tatawirin, maging alon ay susuungin. Alamin ang kaniyang kwento dito lang sa #SineSiyensya? your sciflix at your fingertips!  

Category: Sinesiyensya