Sinesiyensya - Pisay (DOSTv Episode 767)

Posted on 05/30/2019 09:05 am

Back to school na sa Lunes! Pero bago yan, silipin muna natin ang buhay eskwela ng ating mga Iskolar ng Bayan sa Pisay o Philippine Science High School dito lang sa DOSTv Science for the People! #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII May 31, 2019 (DOSTv Episode 767 - DOSTv Sinesiyensya: Pisay

Category: Sinesiyensya