Sinesiyensya - SUGARCANE (November 6, 2020)

Posted on 11/06/2020 06:25 pm

Alam mo ba na karaniwang umaabot sa 8 to 9 years ang breeding program para sa mga tubo o sugarcane?

Pero sa tulong ng siyensya at teknolohiya mas mapapaikli na ito ng 5 to 6 years! Paano? Samahan n’yo kaming alamin ‘yan sa Sugarlandia ng Pilipinas, Bacolod City.

Category: Sinesiyensya