SINESIYENSYA: Zampen - Story about New Life

Posted on 02/18/2021 06:26 am

WATCH: Limang chicks ang matatanggap ng mga bagong laya mula sa San Ramon Prison and Penal Farm sa Zamboanga City.

Hindi sakitin at hindi maselan sa panahon ang bagong develop na Native Chicken ng Western Mindanao State University na funded ng DOST PCAARRD.

Dito lang yan sa Sinesiyensya, your sciflix at your fingertips!

Category: Sinesiyensya