Sinesiyensya

Sinesiyensya - Stainless Steel (DOSTv Episode 886)

Posted on 02/03/2020 11:51 am

DOSTv Episode 886 November 20, 2019 Sinesiyensya - Stainless Steel #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII

Sinesiyensya - UP ALCHEMES Research Fair 2019 (DOSTv Episode 688)

Posted on 02/03/2020 11:40 am

Mga iskolar ng bayan mula sa Philippine Science High School-Central Luzon Campus, nakapag-imbento lang naman ng isang portable device na makasusukat ng linis o dumi ng hangin sa ating paligid! Mula sa alikabok na hindi natin nakikita, ngayon ay made-detect na ng kanilang device real-time papunta sa sariling dinevelop na app! Panoorin natin ang champion sa research competition ng UP ALCHEMES Research Fair 2019 dito lang sa DOSTv Science for the People!

Sinesiyensya - Binahon Agrofarm (DOSTv Episode 883)

Posted on 02/03/2020 11:38 am

DOSTv Episode 883 November 15, 2019 Sinesiyensya - Binahon Agrofarm #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII

Sinesiyensya - Zampen (DOSTv Episode 878)

Posted on 02/03/2020 11:37 am

DOSTv Episode 878 November 8, 2019 Sinesiyensya: Zampen #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII

Sinesiyensya - Swine Genomics (DOSTv Episode 877)

Posted on 02/03/2020 11:37 am

DOSTv Episode 877 November 7, 2019 Sinesiyensya:Swine Genomics #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII

Sinesiyensya - Katutubong Kulay (DOSTv Episode 876)

Posted on 02/03/2020 11:37 am

DOSTv Episode 876 November 6, 2019 Sinesiyensya - Katutubong Kulay #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII

Sinesiyensya - Katutubong Kulay (DOSTv Episode 887)

Posted on 02/03/2020 11:36 am

DOSTv Episode 887 November 21, 2019 Sinesiyensya:Katutubong Kulay #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII

Sinesiyensya - CEST-Alilem (DOSTv Episode 842)

Posted on 02/03/2020 11:34 am

DOSTv Episode 842 September 18, 2019 Sinesiyensya: CEST-Alilem #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII

Sinesiyensya - Red Tide (DOSTv Episode 841)

Posted on 02/03/2020 11:32 am

DOSTv Episode 841 September 17, 2019 Sinesiyensya - Red Tide #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII

Sinesiyensya - Ceramic Water Filter (DOSTv Episode 840)

Posted on 02/03/2020 11:32 am

DOSTv Episode 840 September 16, 2019 Sinesiyensya - Ceramic Water Filter #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII