Sinesiyensya

Sinesiyensya - Pinoy Taxonomist (DOSTv Episode 604)

Posted on 10/08/2018 10:40 am

Alam niyo bang may isang Pilipino na nakadiskubre lang naman ng 50 new species ng Philippine earthworm?! Paano nga ba ito nagawa ni Dr. Nonillon Aspe? Alamin natin ang branch of science na taxonomy at systematics ngayong araw dito sa DOSTv Science for the People! #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII October 8, 2018 (DOSTv Episode 604– Sinesiyensya: Pinoy Taxonomist)

Sinesiyensya - CARRAGEENAN (DOSTv Episode 603)

Posted on 10/05/2018 10:30 am

Sa mahal ng presyo ng bigas ngayon, ano nga ba ang maaaring gawin ng mga eksperto upang pagandahin ang ani nito? Ano rin ang magagawa nating mga kumukunsumo? Talakayin natin ang usapin ng bigas ngayong araw sa DOSTv Science for the People! #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII October 5, 2018 (DOSTv Episode 603– Sinesiyensya: CARRAGEENAN)

Sinesiyensya - Casiguran Earthquake (DOSTv Episode 601)

Posted on 10/03/2018 10:53 am

Balikan natin ang kuwento ng pinakamalakas na lindol na tumama sa Pilipinas--ang Casiguran Earthquake. Paano nga ba natin maiiwasan ang ganito kalakas na lindol? Pagkuwentuhan natin ngayong araw sa DOSTv Science for the People! #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII October 3, 2018 (DOSTv Episode 601– Sinesiyensya: Casiguran Earthquake)

Sinesiyensya - TINALAK (DOSTv Episode 585)

Posted on 09/11/2018 04:10 pm

Hanggang sa ngayon, pinapalago ng mahal nating mga Tboli ang traditional na T'nalak. Ang tela na ito ay gawang kamay at may tatlong primaryang kulay - pula, itim, at kulay ng daho ng Abaca. Handa na ba kayong alamin pa ang kagandahang taglay nito? Tutok ngayong araw dito sa DOSTv, Science for the People! #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII September 11, 2018